81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

16 kwietnia br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie odbyła się trzecia edycja Koncertu Ewangelizacyjnego. To szczególna forma proponowana dzieciom i młodzieży na zakończenie okresu Wielkiego Postu i na przeżywanie Triduum Paschalnego.

Hasło tegorocznego koncertu: „Miłości pragnę…” nawiązuje do słów Jezusa wypowiedzianych z wysokości krzyża. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, który pragnie kochać i być kochanym.

Gościem specjalnym koncertu była grupa wokalno-muzyczna Anielsi. Zespół powstał w 2009 roku w Lubaczowie. Jest Laureatem Festiwali m.in. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Maranatha”, II Ogólnopolskiego Festiwalu Psalmów Nowoodkrytych „dawid.fm”. Zespół występował jako support m.in. Przed Chili My czy FPS. W grudniu 2010 roku zespół wydał EPkę pt. „Ba 6,6″.

W czasie koncertu był czas na Ewangelię, świadectwa, dobrą muzykę i modlitwę. Na zakończenie spotkania Dyrektor Szkoły Pani Bożena Morawska złożyła Nauczycielom, dzieciom i młodzieży życzenia wielkanocne, które w swojej treści nawiązywały do przesłania zawartego w życiu i słowach św. Franciszka z Asyżu. Zobacz do galerii.

Organizatorzy koncertu wyrażają wdzięczność za okazaną pomoc finansową Sponsorom: Wójtowi Gminy Michów Januszowi Jankowskiemu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ks. Jacek  Zaręba                                                                                                                                                                      Organizator koncertu

Zapraszamy do komentowania!

,