81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc MARZEC 2021 należy wnieść do dnia 10.03.2021 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

 Koszt obiadów w miesiącu marcu 2021 /23 dni obiadowe/:

Obiad mały – 85,10zł

Obiad duży – 112,70zł

Obiad pracowniczy – 239,20zł

 

Zapraszamy do komentowania!

,