81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

UWAGA!!!

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 WYNOSI 35 ZŁ.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA NUMER KONTA RADY RODZICÓW:

16819110682005500693550001

w tytule przelewu proszę o dane dziecka
(imię i nazwisko) oraz klasę.

Rada Rodziców

Zapraszamy do komentowania!

,