81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

             Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.  

                        Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

                                                                                                                                                                                       Jan Paweł II

 

                             „Dzielimy się chlebem, kulturą i tradycją”- takie hasło towarzyszyło uczestnikom i organizatorom tegorocznych dożynek gminno – parafialnych, które odbyły się 25 września br. w Michowie. Wśród organizatorów znalazła się także nasza szkoła. Niezawodne panie przygotowały przepyszną grochówkę, która jak zawsze cieszyła się ogromnym powodzeniem. O nagłośnienie zadbał – zawsze skory do pomocy – p. Bogdan Białas. Cieszymy się niezmiernie, że nie tylko dorośli z naszej szkoły biorą czynny udział w takich uroczystościach, ale także nasze pociechy. Swoje zaangażowanie wykazują poprzez udział w częściach artystycznych oraz prezentując wieńce dożynkowe. Taki wieniec w tym roku zaprezentowały dzieci z Meszna – Natalia Kukier, Patryk Bisek, Gabriela Janek oraz Kuba Marzec. Uczniowie naszej szkoły prezentowali również stroje ludowe a dziewczęta częstowały chlebem z tegorocznych zbóż. Takie uroczystości mają funkcję nie tylko kulturotwórczą, która pozwala tworzyć naszą kulturę, zachowywać tradycję, ale także spełnia funkcję socjalizującą w naszym środowisku, która sprawia, że obchody takich i podobnych uroczystości zbliżają do siebie ludzi w różnym wieku.

Grażyna Janisz

Zapraszamy do komentowania!

,