81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dla Organu Prowadzącego szkoły w Gminie Michów i dla Dyrektorów placówek oświatowych z Gminy Michów reforma oświatowa niestraszna …..

Aby przygotować się do niej, jak najlepiej, Sekretarz Gminy p. Artur Karpiński i Dyrektorki szkół, i przedszkola: Alina Krupa, Elżbieta Chomicka, Bożena Morawska, Anna Tokarzewska uczestniczyli w XI Kongresie Kadry Kierowniczej Oświaty w Gdańsku ( 25IX – 28IX 2016).

Pierwszego dnia kongresu w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się rejestracja uczestników. Mogliśmy poruszać się tylko z identyfikatorami. Organizatorzy kongresu – OSKKO, czyli Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przygotowali dla uczestników lniane ,,torebki” z akcesoriami i materiałami edukacyjnymi. Każdy więc mógł nas poznać po charakterystycznych identyfikatorach i przewieszonych przez ramię ,,torebkach” na długim pasku ….

 

Prężnie reklamowały się firmy współpracujące w organizacji kongresu: ORKE, FRIS, CEO, Pomorski Urząd Marszałkowski.

Uczestniczyliśmy w Debacie Oświatowej na temat proponowanych zmian, a także w Debacie o Wychowaniu. Cenna była też Debata o Motywowaniu Uczniów, aby chcieli się uczyć, prowadzona przez prof. Jacka Pyżalskiego. Braliśmy udział w warsztatach na temat pracy z dzieckiem autystycznym, relacji dyrektor – nauczyciel, zarządzania zmianą, doskonalenia umiejętności menedżerskich, stylów myślenia.

Niezwykle cenne były warsztaty ORKE: ,,Mam dla Państwa przykrą wiadomość – trzeba pracować.” Czyli rola dyrektora w zapraszaniu nauczycieli do konstruktywnej pracy. Zwłaszcza w kontekście planowanych zmian. Bardzo pomocny dla zarządzających szkołami i przedszkolem okazał się Trening Umiejętności Menedżerskich w oparciu o model FRIS, prowadzony metodami aktywnymi przez certyfikowanego trenera FRIS z wieloletnim doświadczeniem w edukacji. Autorką Modelu FRIS jest dr Agnieszka Samborska – Owczarek. Metoda szkolenia polega na badaniu stylów myślenia dorosłych ludzi. Można zbadać każdy zespół ludzi pracujących ze sobą – kim są: Zawodnikami nastawionymi na fakty, Badaczami skoncentrowanymi na analizie zagadnienia, Partnerami, dla których najważniejsze są relacje z innymi ludźmi, Wizjonerami, którzy łączą ze sobą odległe z pozoru fakty, zagadnienia, miejsca, ludzi, idee nieuchwytne dla nikogo innego ?

Fakty, emocje, struktury, idee …. Cztery style myślenia o świecie można wykorzystać w zarządzaniu ludźmi . Jeśli dyrektor rozpozna te style we współpracy z FRIS, będzie wiedział, jak efektywnie wykorzystać potencjał nauczycieli, przydzielając im określony charakter zadań.

Dyrektorzy mogli doskonalić swoje umiejętności w zakresie: zarządzania ostrym kryzysem w placówce, szkole, przedszkolu. Antidotum na problemy czy kryzys w szkole jest skuteczne komunikowanie się. Dyrektor – aktualny zwierzchnik, były kolega. Najważniejsze założenie pracy szefa – ,,Ludzie będą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile będą mieli możliwość poznać te oczekiwania …..”

Niezwykle cenne były wizyty studyjne w Przedszkolu Sportowo – Naukowym Gedania 1922, w którym edukacja postrzegana jest wielowymiarowo. Uczeń postawiony jest w roli badacza, który analizuje poznawaną rzeczywistość wszystkimi możliwymi zmysłami. Dzieciom podawana jest wiedza z różnych dziedzin w czystej postaci, a one uczą się jej we własnym tempie. Twórczynią innowacyjnego programu jest dr Agata Hofman z Zakładu Psychologii i Neuropsychologii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Przedszkola Gedania.

Równorzędnie z programem naukowym realizowane są programy – ogólnosportowy i językowy. Dzieci grają w piłkę nożną na boiskach Klubu Gedania i mówią po angielsku nie tylko na zajęciach, ale w każdej sytuacji dnia codziennego.

Równie inspirująca była wizyta w Przedszkolu ,,Megamocni”, gdzie również wykorzystuje się innowacyjne metody pracy z dzieckiem. Zaskakujący plac zabaw na dachu, wykorzystanie w edukacji naturalnych materiałów, nauka zagospodarowywania własnej przestrzeni to tylko niektóre z ciekawych rzeczy. Organizują autorski projekt Światowy Dzień Przedszkolaka. W obu przedszkolach dzieci mają dużą przestrzeń, a praca nastawiona jest na doskonalenie relacji według teorii Rogersa.

Trzeci dzień kongresu odbył się w Europejskim Centrum Solidarności. Debatowaliśmy nad rolą Samorządu Uczniowskiego w wychowaniu młodego pokolenia. Uczyliśmy się, jak pracować z OK ZESZYTEM ( CEO – Program Szkoła Ucząca się. Propozycja dla szkół w zakresie dobrego nauczania ). Warsztaty – Czytanie ważniejsze niż kiedykolwiek. O tym, jak organizować przestrzeń edukacji czytelniczej w przedszkolu i szkole poprowadził pracownik Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Upowszechnianie czytelnictwa – priorytetem działań każdego nauczyciela. Od kiedy zacząć ? Myśmy w Gminie Michów zaczęli już przed kongresem ……

Kongres zakończył się spotkaniem z przedstawicielem MEN. Pani Minister Anna Zalewska niestety nie mogła być obecna z powodu obrad w Sejmie. Sformułowane zostały postulaty kierowane do MEN przez kadrę kierowniczą oświaty.

Zwieńczeniem naszego udziału w kongresie była wycieczka na Westerplatte. Pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte zapaliliśmy znicz pamięci, bo w naszej gminie dwie szkoły w ZSO noszą ich imię.

Wspinając się na wzgórze Westerplatte i zatrzymując się u jego podnóża przy słowach Jana Pawła II i czytając, że ,,każdy w życiu ma swój wymiar zadań do wypełnienia, czyli każdy ma swoje Westerplatte ….” Jako dyrektorzy placówek oświatowych i szef gminnej oświaty poczuliśmy wagę wyzwań jakie nas czekają u progu reformy oświaty.

Kiedy schodziliśmy ze wzgórza Westerplatte podbudowani zobaczonymi tam lekcjami patriotycznymi z dwu szkół, z których jedna odbywała ślubowanie klasy pierwszej, pomyśleliśmy sobie, że to dobra droga – realnie uczyć postaw młodych ludzi przez przykład dorosłych.

XI Kongres Kadry Kierowniczej Oświaty uważamy za bardzo udany. Wróciliśmy do pracy z nowymi pomysłami i z przekonaniem, że w zmianie należy widzieć rozwój i korzyść.

 

                                                                                    Bożena Morawska

                                                                          Dyrektor ZSO w Michowie

Zapraszamy do komentowania!

,