81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dzień dobry,

Zdalnie nauczamy od 12 marca, ale nie wszyscy uczniowie logują się w dzienniku elektronicznym i w nim uczestniczą.
Od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zaczynamy obowiązkowe zdalne nauczanie. Nauczyciele i uczniowie logują się w czasie swoich lekcji, wpisują temat z podstawy programowej. Równocześnie piszą do uczniów wiadomość z tematem na bieżący dzień, wskazując materiał w podręczniku ucznia, link do strony, platformy edukacyjnej lub innych nośników elektronicznych. Uczulam, aby nie obciążać uczniów wieloma zadaniami. Nauczyciele uczący w klasie mają się konsultować, co do tej ilości. Podstawą obecności ucznia do odnotowania w Librusie, jest odebranie wiadomości od nauczyciela. Proszę rodziców, aby dopilnowali tak pojętego obowiązku szkolnego. Uczeń musi mieć przynajmniej 50% obecności w zdalnym nauczaniu. Nauczyciele będą oceniać prace uczniów, które mogą być przesyłane na emaila, komórkę, w Librusie lub poprzez inne nośniki elektroniczne. Można również wykorzystać scype. Szczegółowe rozwiązania podam wkrótce w zarządzeniu.

Pozdrawiam serdecznie.

Bożena Morawska – Dyrektor ZSO

Zapraszamy do komentowania!

,