81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

16 października uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Michowie przystąpili do próby bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej przez jak największą ilość osób. W naszej szkole w tym wydarzeniu wzięło udział 57 uczniów. Wspólnie obejrzeliśmy film o sposobie przywracania krążenia i oddechu, a następnie przystąpi

liśmy do działania.

Zapraszamy do komentowania!

,