81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc GRUDZIEŃ 2019 należy wnieść do dnia 9.11.2019 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001
Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,
Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

Koszt obiadu za m-c grudzień 2019 /15 dni żywieniowych/:

Obiad mały – 49,50zł
Obiad duży – 66,00zł
Obiad pracowniczy – 132,00zł

Zapraszamy do komentowania!

,