81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej  realizowali w roku szkolnym 2018/19 program „Z matematyką w życie”. W drugim semestrze, w ramach programu, uczniowie uczyli się  posługiwać  pojęciami związanymi z czasem i kalendarzem, wykonywali obliczenia zegarowe i kalendarzowe, zapisywali liczby w systemie rzymskim, posługiwali się monetami i banknotami znajdującymi się w obiegu, uczyli się radzenia w sytuacji kupna i sprzedaży oraz gospodarowania pieniędzmi. Realizowali również projekt matematyczny „Pokój moich marzeń”. W ramach projektu uczyli się planowania, projektowania i mierzenia niekonwencjonalnymi metodami dostosowanymi dla dzieci. Wykonali pracę przestrzenną rozwijającą twórcze działanie i wyobraźnię. Podsumowaniem projektu była wystawa prac dzieci na forum szkoły.

Zapraszamy do komentowania!

,