81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 13/2020

Dyrektora ZSO

z  dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie odwołania zajęć w szkole

 

 

Na podstawie § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6 z późn. zm. ) zarządzam:

 

  • 1
  1. Odwołanie wszystkich zajęć  szkolnych  od 12 marca do 27 marca 2020 r. ze względów epidemiologicznych.
  2. Zakaz wstępu na teren szkoły wszystkim uczniom i nauczycielom w dniach od 12 marca do 27 marca 2020 r. z powodu dezynfekcji.
  • 2
  1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.

 

Bożena Morawska

Dyrektor   ZSO

 

Zapraszamy do komentowania!

,