81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc luty 2018 należy dokonać do dnia 09.02.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów

 Koszt obiadu za m-c luty 2018 / 13 dni żywieniowych/

Obiad mały -39,00

Obiad duży – 52,00

Obiad pracowniczy – 98,80

Zapraszamy do komentowania!

,