81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie 7_2018 w sprawie rekrutacji do klasy I i IV sportowej SP

Zgłoszenie do klasy I dla dzieci z obwodu szkoły: pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I dla rodziców dzieci spoza obwodu szkoły: pobierz 

Podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej: pobierz

Wszystkie zamieszczone druki są także do pobrania w sekretariacie szkoły!

Zapraszamy do komentowania!

,