81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc styczeń 2018  należy dokonać do dnia 05.01.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów

Koszt obiadu za m-c styczeń 2018  19 dni żywieniowych/

Obiad mały -55,10

Obiad duży – 74,10

Obiad pracowniczy – 140,60

Zapraszamy do komentowania!

,