81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w szkolnym kalendarzu. W naszej  szkole to wydarzenie miało miejsce 24 listopada. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym programie artystycznym. Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów naszej szkoły Dobra Wróżka zaprosiła wszystkich w magiczną podróż. Pierwszaki odwiedziły cztery krainy w których musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu, recytacji i znajomością zasad zachowania w szkole. Następnie złożyły przysięgę na sztandar szkoły i pani dyrektor B. Morawska dokonała ceremonii pasowania   ołówkiem każdego dziecka  na ucznia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie. Po części oficjalnej Rodzice wręczyli dzieciom  na pamiątkę ślubowania zakupione słowniki ortograficzne. Na zakończenie dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Wszystkich pierwszaków serdecznie witamy i życzymy im wielu sukcesów, łatwego nabywania nowych umiejętności oraz rozwijania swoich pasji.

A.Targońska

zobacz więcej

Zapraszamy do komentowania!

,