81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 12 grudnia 2017r. o godz.1600 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów ZSO w Michowie.

 

Zapraszamy do komentowania!

,