81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc grudzień należy dokonać do dnia 08.12.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku  4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa  Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B

21-140 Michów

Koszt obiadu za m-c grudzień  2017  /16 dni żywieniowych/

Obiad mały -46,40

Obiad duży – 62,40

Obiad pracowniczy – 118,40

Zapraszamy do komentowania!

,