81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

OGŁOSZENIE

Opłaty za obiady za miesiąc kwiecień należy dokonać do dnia 07.04.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B  21-140 Michów

Koszt obiadu w miesiącu kwietniu /16 dni żywieniowych/

Obiad mały -46,40

Obiad duży – 62,40

Obiad pracowniczy – 118,40

Zapraszamy do komentowania!

,