81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

14 maja uczniowie klas ze Szkoły Podstawowej w Michowie wzięli udział w finale I Gminnego Konkursu Matematycznego „Potyczki matematyczne” zorganizowanego przez nauczycieli Zespołu Szkół w Rudnie. Pierwsze eliminacje odbyły się na szczeblu szkolnym. Konkurs w naszej szkole cieszył się dużą popularnością, w grupie klas II – VI zgłosiło się 58 osób, po dwóch etapach szkolnych wyłoniono 17 osobową grupę finalistów, która zmierzyła się ze swoimi rówieśnikami ze szkół podstawowych w Rudnie i Katarzynie.

Na szczeblu gminnym najlepszą szkołą okazała się Szkoła Podstawowa w Michowie uzyskując 396 pkt., w przeliczeniu na jednego ucznia to 23,3 pkt.

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych z naszej szkoły:

Klasa III :

Lemieszek Bartłomiej – I miejsce

Wasil Kacper – II miejsce

Klasa IV:

Dziarmaga Michał – I miejsce

Mitura Fabian – II miejsce

Klasa V:

Marzec Izabela – I miejsce

Więsyk Jakub – II miejsce

Sienkiewicz Inga – II miejsce

Grzelak Miłosz – III miejsce

Klasa VI:

Jankowska Izabela – I miejsce

Zyga Klaudia – I miejsce

Mgłosiek Alicja – II miejsce

Gratulujemy wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do komentowania!

,