81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

ŁASKA *****
Łaska Wielkiego Tygodnia
Niech objawi się nam
Abyśmy żyli nie w jej cieniu
Abyśmy żyli nie tylko
z zachowaniem tradycji
Abyśmy żyli naprawdę
Widząc Krzyż życia
Wcześniej powołanych
Abyśmy współczując im
Nie widzieli naszych
ziemskich spraw – a widzieli Boskie
niezrozumiałe to nie znaczy że
złe i wrogie
Życie nie kończy się tu
Życie zaczyna się Tam
Więc współczucie i płacz
To nie są dobre reakcje
Na Wielki Tydzień
Ułomni i zagubieni
Boimy się wyjść z naszego
Małego konsumpcjonizmu
Spójrzmy głębiej
Jeśli potrafimy
Podziwiajmy i wspierajmy
W przejściu tych którzy mają
Odwagę
Idą z podniesionym czołem
Na swoją Golgotę
Zostali przedwcześnie wybrani
Według naszych ziemskich
Standardów
Tak naprawdę wierzę
Uwierzcie Wy
Uwierzmy wszyscy
Że to Łaska Wyróżniająca
Której mogą dostąpić nieliczni
Z racji ziemskiego życia
Na wysoką miarę Boską – nie ludzką
Pełnego Nadziei Wielkiego Tygodnia
Uwieńczonego Zmartwychwstaniem
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….
Reszta jest milczeniem na Golgocie
Jezusa Chrystusa
Ciebie
Mnie
Nas
30 marca 2015 WIELKI TYDZIEŃ
(B. Morawska)

Zapraszamy do komentowania!

,