81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W piątek 28.02.2014r. uczniowie klas III-VI wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez trenera Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IEN z Lublina. Podczas trwania zajęć nasi wychowankowie zapoznawali się z technikami efektywnej nauki.
Warsztaty były inspirującym spotkaniem z alternatywnymi sposobami zapamiętywania informacji, treningiem logicznego myślenia i szybkiego czytania ze zrozumieniem. Były przy tym praktyczną metodą doskonalenia repertuaru stosowanych przez uczniów narzędzi myślenia i działania. Zachętą do twórczej postawy we własnym życiu. Dzieci brały udział w ćwiczeniach mających na celu pobudzenie ich twórczego myślenia i działania (m.in. ćwiczenia z tworzenia metafor, z dokonywania odległych skojarzeń, z przekształcania wyobrażeń i przedmiotów i wiele innych). Ćwiczenia te bazowały na podstawach naukowych oraz inspirowane były najważniejszą literaturą z zakresu psychopedagogiki twórczości. Uczestnicy poprzez dyskusję i ćwiczenie wprowadzające zapoznali się z ogólnymi zasadami stosowania mnemotechnik. Uczestnicy poznali (na własnym doświadczeniu) konkretne ćwiczenia polepszające zdolność koncentracji uwagi. Ponadto, prowadząca podawała wskazówki do tego, jak samodzielnie konstruować ćwiczenia na koncentrację uwagi z wykorzystaniem dostępnych „pod ręką” materiałów. Zachęcamy uczniów do codziennego wykorzystywania poznanych technik ponieważ umiejętność logicznego łączenia faktów, czytania ze zrozumieniem czy znajomość technik pamięciowych to przede wszystkim najlepsza profilaktyka trudności szkolnych związanych z nauką.
Dziecko, które potrafi efektywnie się uczyć, samodzielnie zdobywać wiedzę – chętniej będzie po nią sięgać i ją rozwijać. Korzystanie z alternatywnych sposobów zapamiętywania, eliminuje poza tym negatywny wpływ stresu, gdyż uczeń jest pewny swojej wiedzy. Pozwala mu to odczuwać większy komfort psychiczny, ma większą wiarę w siebie i w swoje możliwości.
A więc wielu sukcesów i dobrych ocen w II semestrze.
Ewa Sułek

Zapraszamy do komentowania!

,