81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

11 lutego w ponad stu krajach na świecie obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu.  Tegoroczne hasło brzmiało: „ Razem tworzymy lepszy Internet”. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Z tej okazji biblioteka przeprowadziła zajęcia dla uczniów, na których poruszana była  problematyka  zagrożeń podczas korzystania z sieci: szkodliwych treści, niebezpiecznych kontaktów oraz zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i wizerunku, a także zasad kulturalnego zachowania w Internecie. Przeprowadzona wśród uczniów ankieta wykazała, że w większości wiedzą oni  na jakie zagrożenia mogą natknąć się w sieci. Cieszy fakt, że duży procent rodziców interesuje się jakie strony odwiedzają ich dzieci. Część z nich limituje swym pociechom czas spędzony przed komputerem.

Zapraszamy do komentowania!

,