81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc PAŹDZIERNIK 2019 należy wnieść do  dnia 9.10.2019 na podane niżej konto BS Cyców Oddział

w   Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących

w  Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

Koszt obiadu za m-c październik 2019 /22 dni żywieniowe/:

Obiad mały – 72,60zł

Obiad duży – 96,80zł

Obiad pracowniczy – 193,60zł

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,