81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Aktywna edukacja to program, w którym uczestniczą nauczyciele z naszej szkoły w bieżącym roku szkolnym. Głównym celem programu  jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) , które mają wspierać proces nauczania i uczenia się uczniów. Jednym z efektów było wspólne wypracowanie szkolnego kodeksu TIK.

Przeczytaj więcej

Zapraszamy do komentowania!

,