81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Konkurs „Jestem Bezpieczny”

Już po raz czternasty Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie zorganizowała Konkurs Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”, w którym wzięli udział uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych z powiatu lubartowskiego.
Celem konkursu jest :
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu,
– rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw,
– zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
Konkurs składa się z IV etapów: szkolny, gminny, powiatowy i finał wojewódzki.
W dniu 28.04.2014r. w Zespole Szkół w Rudnie odbył się II etap konkursu. Najlepszą drużyną okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Michowie i awansowali do etapu powiatowego. Skład drużyny:
Grzesiak Klaudia klasa IV
Zakaszewska Dorota klasa V
Jankowska Izabela klasa VI

E.Sułek

Zapraszamy do komentowania!

,