81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

22 listopada 2011r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie została zorganizowana sesja popularnonaukowa związana z osobą sierż. Stefana Wójtowicza- pilota Dywizjonu 303 pochodzącego z Wypnichy. Z inicjatywą zorganizowania wyszedł Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Ziemi Michowskiej- Jerzy Remiszewski. Współorganizatorem był Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Michowie Zbigniew Gradziński.  Na spotkanie zostało zaproszonych wielu gości. Obecna była siostra pilota Dywizjonu 303 Stefana Wójtowicza- Matylda Winiarska z synem Leszkiem, która udostępniła mnóstwo materiałów z rodzinnego archiwum dotyczących  jej brata. Z udostępnionych materiałów została przygotowana wystawa „Stefan Wójtowicz – pilot Dywizjonu 303”. W tej nietypowej lekcji patriotyzmu udział wzięli piloci, przedstawiciele lokalnych władz, mieszkańcy gminy Michów oraz uczniowie gimnazjum i liceum. Na uroczystość przybyli:
•    Bratanek Bohatera Pan Krzysztof Wójtowicz z żoną i dziećmi,
•    Delegacja Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, której przewodniczył z-ca dyrektora ppłk. rez. nawigator Wiesław Chwaściński,
•    Przewodnicząca Krystyna Ścibiorska i Radni Gminy Michów,
•    Wójt Gminy Michów mgr inż. Janusz Jankowski,
•    Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP  w Michowie ks. dr Jan Brodziak,
„michowiacy” związani wieloletnią pracą z WSOSP w Dęblinie:
•    Pani Anna Sawińska,
•    ppłk. rez. Zbigniew Kotlarczyk,
•    ppłk. pil. Dariusz Karwowski,
absolwenci naszej szkoły:
•    ppor. pil Tomasz Litwinek,
•    pilot sierż. pchor. Grzegorz Wójtowicz – kontynuator rodzinnych tradycji,
•    ppor. Katarzyna Wójtowicz z mężem sierż. Robertem Wójtowiczem ,
dyrektorzy placówek oświatowych :
•    mgr Alicja Krupa,
•    mgr Anna Tokarzewska,
•    mgr Roman Aftyka,

regionaliści, pasjonaci lotnictwa:
•    Sławomir Hordejuk,
•    dr Tomasz Demidowicz.

Na przełomie października i listopada w szkole zostały przeprowadzone konkursy o tematyce lotniczej. Nad konkursem literackim nadzór sprawowały: mgr Bożena Morawska, mgr Grażyna Janisz, mgr Bożena Szwargolińska, a nad konkursem plastycznym mgr Teresa Bednarczyk. Wyniki obydwu konkursów zostały ogłoszone podczas uroczystości. Nagrody dla zwycięzców zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Ziemi Michowskiej, a wręczyli je zaproszeni goście.

Wydarzenie to miało bardzo uroczysty charakter. Uczestnicy biorący udział w prelekcji wyszli z niej wzbogaceni o nową wiedzę nie tylko na temat lotnictwa, ale także na temat tego jak upór, wytrwałość, odwaga i pragnienie realizowania marzeń może wpłynąć na życie młodych ludzi.

Zapraszamy do komentowania!

,