81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc LUTY 2021 należy wnieść do dnia 10.02.2021 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc 

Koszt obiadów w miesiącu luty 2021 /20 dni obiadowych/:

Obiad mały – 74,00zł

Obiad duży – 98,00zł

Obiad pracowniczy – 208,00zł

Zapraszamy do komentowania!

,