81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

  Tradycyjnie mszą świętą w Kościele Parafialnym rozpoczęła się inauguracja nowego roku szkolnego 2016/17. Okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Marek Romański, który rozpoczyna właśnie pracę w naszej szkole jako katecheta. Po nabożeństwie,  w asyście Pocztów Sztandarowych, przemaszerowaliśmy ulicami Michowa do szkoły, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego pani Dyrektor Bożena Morawska przywitała wszystkich uczniów, towarzyszących im rodziców, nauczycieli i pracowników ZSO oraz przybyłych absolwentów, a szczególnie tych pedagogów, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole, czyli księdza Marka Romańskiego i pana Grzegorza Rączkę.

  1 września to także kolejna, 77 rocznica wybuchu II wojny światowej. To data szczególnie znacząca dla naszych obu szkół noszących imię: Bohaterów Westerplatte. Pani Dyrektor Bożena Morawska przypomniała te trudne chwile w naszej historii stosownym wierszem oraz przemówieniem. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicz pod szkolnym Pomnikiem Bohaterów Westerplatte.

  Następnie  pani Dyrektor wspomniała o planowanej reformie szkolnej oraz związanej z nią reorganizacją naszej placówki. Przedstawiła także wychowawców poszczególnych klas, po czym zaprosiła wszystkich uczniów do pamiątkowych zdjęć klasowych. Na zakończenie pani Dyrektor wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy za godne reprezentowanie naszej szkoły w poczcie sztandarowym podczas pogrzebu naszej absolwentki z LO Sylwii Szabelskiej, który miał miejsce podczas wakacji. Wszystkim uczniom oraz nauczycielem pani Dyrektor pożyczyła u progu nowego roku szkolnego sukcesów w nauce i pracy dydaktycznej.

zobacz więcej

Zapraszamy do komentowania!

,