81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl
W związku z rozpoczęciem procedury rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, zamieszczamy na Naszej stronie zarządzenie nr 6 Wójta Gminy Michów z dnia 29 stycznia 2021 r. w tej sprawie i Zarządzenie  nr. 7 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Michowie.
Pozostałe dokumenty: aktualny wniosek na rok szkolny 2021/22 i aktualne zgłoszenie dziecka na rok szkolny 2021/22 dostępne do pobrania będą wkrótce, proszę obserwować Naszą stronę internetową.

Zapraszamy do komentowania!

,