81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc LISTOPAD 2020 należy wnieść do dnia 10.11.2020 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-miesiąc

 Koszt obiadu za m-c listopad 2020 /20 dni żywienia/:

Obiad mały – 72

Obiad duży – 96zł

Obiad pracowniczy – 194zł

 

Zapraszamy do komentowania!

,