81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zarządzenie Nr 42/2019

Dyrektora ZSO w Michowie

z dnia 18 listopada 2019 r.

w sprawie organizacji zabawy andrzejkowej

 i egzaminów próbnych w klasach ósmych

 

Podstawa prawna: Statut ZSO z 29 sierpnia 2019 r. § 10 ust. 3 pkt 1.

 

  1. W związku z zabawą andrzejkową dnia 28 listopada 2019 r., w godzinach 15.00 – 21.00, zarządzam skrócenie lekcji i przerw wg następującego harmonogramu:
Lp. Lekcje Przerwy
1. 8.00 – 8.35 8.35 – 8.40
2. 8.40 – 9.15 9.15 – 9.20
3. 9.20 – 9.55 9.55 – 10.00
4. 10.00 – 10.35 10.35 – 10.40
5. 10.40 – 11.15 11.15 – 11.35 obiadowa
6. 11.35 – 12.10 12.10 – 12.25 obiadowa
7. 12.25 – 13.00 13.00 – 13.05
8. 13.05 – 13.40 13.40 – 13.45
9. 13.45 – 14.20 14.20 – 14.25
  1. Wychowawcy mają obowiązek poinformowania o tym uczniów.
  2. Zarządzam w dniu 28 listopada 2019 r. godziny odwozów ze szkoły po odbytych lekcjach:

 

I ODWÓZ
12.15 Miastkówek, Budki, Meszno
12.20 Chudowola, Katarzyn, Mejznerzyn
12.45 Natalin, Trzciniec, Rudzienka
II ODWÓZ
13.45 Miastkówek, Budki, Meszno
14.25 Chudowola, Katarzyn, Mejznerzyn
14.25 Natalin, Trzciniec, Rudzienka

 

  1. II odwozem uczniowie klas I – VIII przyjeżdżają na zabawę.
  2. Opiekę nad uczniami z kierunku: Meszno, Miastkówek, Budki – po przyjeździe na zabawę –  sprawują do godziny 15.00 nauczyciele świetlicy.
  3. Zarządzam następujące odwozy z zabawy andrzejkowej:
20.30 Meszno, Miastkówek, Budki
21.00 Trzciniec, Natalin, Rudzienka
21.00 Chudowola, Mejznerzyn, Katarzyn

 

  1. Za harmonogram dyżurów nauczycieli podczas zabawy jest odpowiedzialny Samorząd Uczniowski.
  2. Administratora strony ZSO proszę o zamieszczenie informacji  z § 1 na stronie ZSO.

Dyrektor ZSO

Bożena Morawska

Zapraszamy do komentowania!

,