81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc WRZESIEŃ 2019  należy wnieść do dnia 9.09.2019 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady-wrzesień

Koszt obiadu za m-c wrzesień 2019 /19 dni żywieniowych/:

Obiad mały – 62,70zł

Obiad duży – 83,60zł

Obiad pracowniczy – 167,20zł

 Stołówka szkolna pracuje od środy 4 września 2019

Chętnych do korzystania z obiadów proszę o zgłoszenie w pok. 56

Zapraszamy do komentowania!

,