81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 5 września 2019r. o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów ZSO w Michowie.

Podczas zebrania odbędą się wybory do Rady Rodziców oraz będą wydawane rodzicom kody dostępu do dziennika elektronicznego.

Zapraszamy do komentowania!

,