81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły biorą udział w innowacji matematycznej „Z MATEMATYKĄ W ŻYCIE” podzielonej na Matematyczne Stacje Badawcze. Została właśnie zakończona Stacja I – Kolekcjonuję, klasyfikuję.

Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętności:

-ustalania równoliczności w układzie różnych elementów,

-układania obiektów serie rosnące i malejące, numerowania, określania następnych i poprzednich,

-tworzenia kolekcji, klasyfikowania,

-określania położenia obiektów względem danego obiektu, na kartce papieru,

-dostrzegania symetrii, powiększania, pomniejszania figur, kontynuowania wzorów.

Była to dla nich fajna zabawa i z niecierpliwością czekają na następne zajęcia.

Zapraszamy do komentowania!

,