81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

ZAPRASZAMY NA

 

KIERMASZ CIAST

 

12 lutego 2016r.

 w ZSO w Michowie

Sprzedaż ciasta odbędzie się na przerwach międzylekcyjnych.

 

Zebrane pieniądze przeznaczone będą na

 

HOSPICJUM ŚW. ANNY

W LUBARTOWIE

Zapraszamy do komentowania!

,