81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłatę za obiady za miesiąc grudzień 2018  należy wnieść do dnia 10.12.2018 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Odbiorca: Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B, 21-140 Michów,

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, obiady- grudzień

Koszt obiadu za m-c grudzień 2018 /15 dni żywieniowych/:

Obiad mały – 45,00zł

Obiad duży – 60,00zł

Obiad pracowniczy – 114,00zł

Zapraszamy do komentowania!

,