81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

9 listopada 2018r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Michowie wspólnie zaśpiewali Hymn Narodowy. W ten sposób najmłodsze dzieci uczciły Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

Zapraszamy do komentowania!

,