81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 15 maja 2018 r. o godz.16.00 

wywiadówka z Rodzicami wychowawców klas w sprawie zagrożeń ocenami niedostatecznymi oraz wyników w nauce, a także innych problemów występujących w klasach.

Wywiadówka bez części ogólnej.

Od 16.00 – 18.00 – dyżur dyrektora ZSO w gabinecie

Od 16.00 – 18.00 – dyżur pedagoga szkolnego w gabinecie pedagoga

Od 16.00 – 18.00 –  dyżury wszystkich nauczycieli nie mających wychowawstwa – pokój nauczycielski

O godz. 17.30 zebranie „Trójek klasowych” Rady Rodziców w sali nr 46

Zapraszamy do komentowania!

,