81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego realizowany był w naszej szkole program ekologiczny pt. Jestem Eko-jestem trendy, przygotowany na konkurs  „Najlepsza szkoła pod słońcem”. Głównym celem konkursu było propagowanie  wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju. W klasach edukacji wczesnoszkolnej  odbył się cykl zajęć dotyczących segregacji odpadów pod hasłem ,,Mamy rady na odpady”. Uczniowie wykonali plakaty na temat selektywnej zbiórki śmieci. W klasach prowadzone były zbiórki baterii i nakrętek. Dzieci poznały piramidę zdrowego odżywiania. Jako podsumowanie odbytych  zajęć wykonały zdrowe przekąski w formie owocowych deserów i kolorowych kanapek. Uczniowie klas piątych wzięli udział w zajęciach warsztatowych w bibliotece szkolnej         pt. Tropimy niezdrowe dodatki do żywności.  Dowiedzieli się jakie informacje  zawarte są na etykietach produktów oraz wyszukiwali informacje dotyczące szkodliwości stosowanych w niektórych produktach dodatków. Każdy uczeń przygotował kieszonkowy „Eko-poradnik zakupowy” zawierający podstawowe informacje dotyczące niezdrowych dodatków do kupowanych produktów oraz robienia przemyślanych zakupów, z uwzględnieniem problemu zapobiegania marnowania żywności. Członkowie koła kronikarsko-dziennikarskiego przeprowadzili wywiad z pracownikiem zakładu krawieckiego. Dowiedzieli się w jaki sposób można uszyć torbę na zakupy z tkaniny. Przeprowadzony został szkolny konkurs dla uczniów i rodziców pt. Moja super-ekotorba na zakupy, polegający na zaprojektowaniu i uszyciu, z pomocą rodziców, torby będącej alternatywą dla jednorazowych, plastikowych reklamówek. Wykonali też plakaty pt. „Życie plastikowych opakowań”. Uczniowie klas VI wzięli udział w wycieczce do gospodarstwa produkującego ekologiczną żywność. Zapoznali się z procesem uprawy  oraz zbioru i przetwarzania borówki amerykańskiej. Mieli  też  okazję skosztowania soku produkowanego  w gospodarstwie. Dowiedzieli się jakie wymogi należy spełnić aby zdobyć  certyfikat gospodarstwa ekologicznego.  Chętni uczniowie przygotowali fotoreportaż dotyczący terenów po obecnych i dawnych kopalniach piachu oraz sposobach zagospodarowania tych obszarów. W ramach koła biologicznego młodzież gimnazjum przeprowadziła doświadczenia pozwalające na wykrycie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby w Michowie i jego okolicy. Uczniowie gimnazjum przeprowadzili wywiad z  właścicielem domowej oczyszczalni ścieków, poznali zasady jej działania, nagrali filmik, który zaprezentowali kolegom. Na godzinach wychowawczych, realizowanych w bibliotece szkolnej, uczniowie poznali problem niedoboru wody  w niektórych rejonach świata oraz działania Polskiej Akcji Humanitarnej w dziedzinie budowy studni w Sudanie. Chętne osoby wzięły udział w konkursie na prezentację multimedialną dotyczącą oszczędzania wody i energii. Uczniowie klasy VII przygotowali przedstawienie dotyczące oszczędzania wody i energii, które zaprezentowali kolegom, nauczycielom i rodzicom. W czytelni biblioteki odbyło się spotkanie z przedstawicielem  firmy odbierającej nieczystości na terenie gminy. Uczniowie uzyskali szczegółowe informacje dotyczące zasad segregacji śmieci oraz otrzymali ulotki.  Na lekcjach plastyki, przyrody, w czytelni biblioteki oraz na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej uczniowie  zrealizowali projekt pt. „ Dobre rady na odpady”. Wykonali ekorzeźby, zabawki oraz przyborniki i wazony z wykorzystaniem zużytych opakowań. Prace uczniów zostały zaprezentowane w postaci wystawy na korytarzu szkolnym, wraz z informacjami o recyklingu.  Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej oraz baterii fotowoltaicznych i kolektorów ciepła wykorzystywanych na naszym terenie. Odbyło się też spotkanie  z  pielęgniarką szkolną, która przeprowadziła pogadankę na temat wpływu na zdrowie uprawiania nornic – walking. W ramach pracy domowej uczniowie przekazali zdobyte informacje rodzicom i dziadkom. Wzięli również udział w zajęciach terenowych      pt.„Spacerkiem po lesie”. Na zajęciach w bibliotece szkolnej uczniowie poszerzali  wiadomości na temat zasad zdrowego odżywiania oraz wartości owoców i warzyw w diecie. Dowiedzieli się jak na pracę mózgu wpływa brak jedzenia wartościowego śniadania. Dzieci z klas IV w trakcie zajęć przyrody wzięły udział w warsztatach kulinarnych – „My wiemy co znaczy zdrowo się odżywiać”, podczas których przygotowały zdrowy posiłek: kanapki i sałatki.

Na zakończenie realizacji programu odbyła się prezentacja dokonań uczniów, na które złożyło się przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy VII b oraz wystawa prac wykonanych w czasie realizacji programu.

zobacz więcej

Zapraszamy do komentowania!

,