81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc marzec 2018 należy dokonać do dnia 07.03.2018 (po tym terminie będą naliczane odsetki)

na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie

48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B

21-140 Michów

Koszt obiadu za m-c marzec 2018 / 20 dni żywieniowych/

Obiad mały – 60,00

Obiad duży – 80,00

Obiad pracowniczy – 152,00

Zapraszamy do komentowania!

,