81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Dnia 31.03.2015 r. o godz.800 i 1100 będą rozdawane jabłka dla uczniów

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (ok.20kg)

► Dzięki staraniom Dyrekcji nasza szkoła przystąpiła do programu: „Embargo” pilotowanego przez Agencję Rynku Rolnego.

► Jabłka będą kwitowane przez Rodziców, opiekunów.

Zapraszamy do komentowania!

,