81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Opłaty za obiady za miesiąc listopad należy dokonać do dnia 08.11.2017 na podane niżej konto BS Cyców Oddział w Michowie 48 8191 1068 2005 5000 1876 0001

Proszę o wypełnienie druku 4 częściowego polecenie przelewu/ wpłata gotówkowa Odbiorca Gmina Michów, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michowie, ul. Szkolna II 2B 21-140 Michów

Koszt obiadu za m-c listopad 2017 19 dni żywieniowych/

Obiad mały -55,10

Obiad duży – 74,10

Obiad pracowniczy – 140,60

Zapraszamy do komentowania!

,