81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

DZIEŃ DAWCY KRWI I SZPIKU!

WE WSPÓŁPRACY z REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA z LUBLINA.

3 XII 2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących będziecie mogli oddać krew. Zapraszamy do zapisywania się w sekretariacie ZSO do końca listopada 2017. Telefon: 514 551 838

Zapraszamy do komentowania!

,