81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W załaczniku publikujemy regulamin korzystania z szafek szkolnych dla klas IV-VIII

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

 

 

Zapraszamy do komentowania!

,