81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

W Wielkim Tygodniu, w którym Jezus Chrystus doświadczył chwały i poniżenia, męczeńskiej śmierci na krzyżu, a potem znów – chwały przez zmartwychwstanie, życzę wszystkim, aby, mając w perspektywie Krzyż Chrystusa, myśleli z nadzieją o jego ramionach, na których można się oprzeć. Niech wystarczy nam nadziei, aby donieść go do kresu ziemskich dni i zmartwychwstać na wieczność ku chwale Pana i w nagrodę za trud życia. Życzę wszystkim zdrowia, życzliwości wobec drugiego człowieka, poszanowania życia we wszelkich jego przejawach. Niech ludowe tradycje Świąt Wielkanocnych nie przesłonią nam istoty Ukrzyżowania i radości ze Zmartwychwstania. Oto, kiedy wstaje z martwych Pan, cieszmy się, bo i my wstaniemy.

Bożena Morawska
Dyrektor ZSO w Michowie
Wielkanoc 2017 r.

 

Zapraszamy do komentowania!

,