81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Ministranci z klas sportowych wygrali Mistrzostwa Archidiecezji Lubelskiej

Zapraszamy do komentowania!