81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 9.OO pani dyrektor Bożena Morawska otworzyła II Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej w ZSO w Michowie. Celem festiwalu była popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z Michowa, Rudna oraz Katarzyna.

Wykonawcy prezentowali bardzo różnorodny repertuar muzyczny. Utwory przez nich wykonywane wymagały wysokich umiejętności wokalnych i na pewno poświęcenia wiele czasu na ich przygotowanie. Widać było ogromne emocje u uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych, którzy pierwszy raz występowali przed tak liczną publicznością. Wszystkim młodym artystom festiwalu wręczone zostały dyplomy uczestnictwa. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, które wręczyła pani dyrektor ZSO, Bożena Morawska.     Konkurs cieszy się coraz większą popularnością, przybywa liczba chętnych uczestników, a poziom konkurencji wzrasta. W tym roku w festiwalu piosenki angielskiej, w kategorii klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, wzięło udział 26 solistów, którzy byli oceniani przez jury w składzie: p. I. Karpińska, p. M. Barszcz, p. K. Kawka, p. B. Białas i p. G. Rączka. Festiwal prowadziły uczennice klasy III b gimnazjum: A. Więsyk i N. Kołodyńska, którym serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy konkursu kierują podziękowania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie nagród dla uczniów. Dekorację przygotowała p. T. Bednarczyk. Dziękujemy również naszym uczniom: M. Bojanowskiemu i M. Mazurkowi, którzy czuwali nad sprawnym przebiegiem nagłośnienia oraz ścieżkami dźwiękowymi naszych wykonawców. Podziękowania należą się również rodzicom, którzy biorą czynny udział w przygotowaniu swoich dzieci, zarówno pod względem muzyczno-artystycznym, jak i motywującym.

 

KATEGORIA I – III SZKOŁA PODSTAWOWA:

I miejsce- Julia Zielińska, Katarzyn

II miejsce- Karolina Lewtak, Michów

III miejsce- Maja Karpińska, Michów

III miejsce- Weronika Kicia, Rudno

KATEGORIA IV – VI SZKOŁA PODSTAWOWA:

I miejsce – Agata Zyga, Michów

II miejsce – Dominika Ogórek, Michów

II miejsce- Magdalena zdunek, Michów

III miejsce – Maciej Bojanowski, Michów

III miejsce- Martyna Wolińska, Rudno

WYRÓŻNIENIA

Weronika Milczek, Michów

Karolina Michalak, Rudno

wejdź do galerii

Zapraszamy do komentowania!

,