81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Zajęcia w dniach 22.02 – 25.02.2016r. będą  opierały się na programie „Ferie zimowe z profilaktyką 2016”. Program  powstał  z inicjatywy nauczycieli pracujących w szkole.

Cel główny zajęć to: kształtowanie świadomości prozdrowotnej, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz wskazanie alternatywnych formy spędzania wolnego czasu przez uczniów.

Cele szczegółowe:

  • wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,
  • ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego,
  • wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji,
  • rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupach rówieśniczych,
  • wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.

Harmonogram zimowiska:

22.02.2016r.(poniedziałek) godzina 8.00-12.30 wyjazd na basen do Ryk odpowiedzialny :K. Karpiński

23.02.2016r.(wtorek) godzina.8.30-14.00 wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Lublinie odpowiedzialni nauczyciele kl  I-III

24.02.2016r. (środa), godzina 8.00 -12.30 wyjazd na stok narciarski w Kazimierzu Dolnym  odpowiedzialny: M. Morawski

24.02.2016r.(środa) godzina 8.00-16.000, wyjazd do kina i na lodowisko w Lublinie odpowiedzialna: B. Szwargolińska

25.02.2016r.(czwartek) godzina 8.00-16.00, wyjazd do kina i na lodowisko w Lublinie odpowiedzialna :M Barszcz

Zapraszamy do komentowania!

,