81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W MICHOWIE

O PROFILU STRAŻACKIM

Nowy kierunek kształcenia

LO strażackie

 • W roku szkolnym 2015/2016 otwieramy klasę liceum ogólnokształcącego  o profilu strażackim.
 • To propozycja dla wszystkich absolwentów gimnazjum, zarówno dziewcząt jak i chłopców, którzy chcieliby w przyszłości podjąć dalszą naukę  w szkołach pożarniczych, ukończyć studia pożarnicze oraz podjąć pracę w zawodzie strażaka.
 • Uczniowie klasy o profilu strażackim będą realizować podstawę programową i plany nauczania obowiązujące w liceum ogólnokształcącym.
 • Oferta wzbogacona jest o dodatkowe szkolenie strażackie.
 • Jego program opracowany został w oparciu o „Program kształcenia podstawowego w zawodzie strażak” oraz „Systemu szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych”.
 • Zakres szkolenia strażackiego: pożarnictwo, pierwsza pomoc, obronność, doskonalenie sprawności fizycznej.
 • Klasa LO o profilu strażackim to klasa mundurowa: mundur galowy, mundur do ćwiczeń w ramach praktyk.
 • Zapewniamy bardzo dobre przygotowanie do matury oraz indywidualizację nauczania dla każdego ucznia.
 • Przedmioty rozszerzone: wybór przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym zostanie dokonany przez uczniów, którzy podejmą naukę  w klasie strażackiej.
 • Możliwe rozszerzenia: matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia.
 • Praktyki odbywać się będą w Ochotniczej Straży Pożarnej w Michowie i w Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie.
 • Zapewniamy kształcenie w przyjaznych warunkach zgodnie z misją szkoły, według której wszelkie działania ukierunkowane są na potrzeby uczniów.

    W naszej szkole każdy uczeń jest najważniejszy!

Ty sam decydujesz o tym, gdzie będziesz się uczyć!

Do Ciebie należy decyzja o kształtowaniu własnej przyszłości!

[prettyfilelist type=”doc,pdf,xls,zip,ppt,img,mp3″ filestoshow=”4793,4794″ orderby=”title” filesPerPage=”10″]

Zapraszamy do komentowania!

,