81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

Pierwszy semestr nauki zbliża się do końca. Przypominamy terminy rad klasyfikacyjnych:

– w Szkole Podstawowej 27 stycznia 2015 r.

– w Gimnazjum 28 stycznia 2015 r.

Termin wystawienia stopni ze wszystkich przedmiotów: 23 stycznia 2015 r.

Wywiadówka semestralna odbędzie się 29 stycznia 2015 r. o godz. 16.00

 

Zapraszamy do komentowania!

,