81 85 660 39, 514-551-838
zso.michow@vp.pl

W mijającym semestrze bibliotekę szkolną odwiedzało średnio w ciągu dnia około 30% uczniów naszej szkoły. Najbardziej aktywną grupę stanowili uczniowie szkoły podstawowej, zwłaszcza nauczania zintegrowanego. Ich kontakt z biblioteką to nie tylko wypożyczenia obowiązkowych lektur czy korzystanie z Internetu. Zainteresowaniem cieszyły się takie formy pracy jak: zajęcia czytelnicze dla grupy przedszkolnej, głośne czytanie bajek i baśni, tworzenie wystaw, gazetek, plakatów, konkursy czytelnicze oraz plastyczne na kanwie książek. Prezentowane były zbiory biblioteczne poprzez wystawki tematyczne oraz nowości książkowych zakupionych zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Prowadzone były lekcje biblioteczne dotyczące edukacji czytelniczej i medialnej oraz zagadnień programu wychowawczego szkoły. Wielu uczniów korzystało też z czytelni. Przygotowywali tam prace domowe, gazetki. Korzystali z literatury popularnonaukowej i czasopism.

 

Zapraszamy do komentowania!

,